Me enviaron este trabajo que dieron en la UOC sobre FON. Me pareció muy interesante.

Personalmente, creo que este estudio puede llevar a una conclusión importante y es que si los ayuntamientos promueven FON, simplemente diciendo que es una buena idea (porque no necesitan gastar nada de dinero ellos mismos), y los ciudadanos descargan FON en la versión Linus, pueden tener rápidamente una ciudad wifi y los ayuntamientos quizás invertir en poner puntos wifi sólo en algunos puntos claves, donde no llegue la cobertura residencial ni de empresas. Sitios como hospitales, bibliotecas y colegios.

Para entenderlo usé este diccionario. Curiosamente, no encontré traductores catalán-español como los que hay en tantos otros idiomas.

Palabras necesarias para entender el texto en catalán.

Clau, llave. Xarxa, red. Feble, débil. Valor afegit, valor agregado. Mica, poco. Mitjancat, mediante. Amb, con. Recerca, investigación.

Mi comentario para la gente que nunca haya leído catalán (como mis compatriotas argentinos) es que las demás palabras tienen las mismas raíces que en español, pero hay que usar el contexto para darse cuenta de lo que significan.

SISTEMES INFORMATICS
Semestre set05-feb06 Mòduls 6 i 7
PRÀCTICA 2 – AVALUACIÓ CONTÍNUA

TRANSMISSIÓ DE DADES I INTEL•LIGÈNCIA ARTIFICIAL

Objectius generals
Els objectius generals de la pràctica són els següents:
• Aplicar a un CAS REAL conceptes sobre transmissió de dades i intel•ligència artificial, exposats en els mòduls 6 i 7.
• Adquirir CONEIXEMENTS COMPLEMENTARIS al material didàctic, ampliant temes d’actualitat relacionats amb el mòdul sobre transmissió de dades.
• Localitzar la informació clau per a realitzar DESCRIPCIONS TÈCNIQUES.

Enunciat
L’ajuntament de VilaNet està interessat en potenciar l’ús del canal Internet de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà. Per aquesta raó ha identificat dos factors clau d’èxit:
1) Incrementar el numero de ciutadans connectats a Internet, i
2) Garantir i enfortir la seguretat de la comunicació amb el ciutadà.
• Per això, l’ajuntament de VilaNet està interessat en incrementar l’ús d’Internet i aconseguir que el 100% de la població estigui connectada a Internet.
La connexió a Internet de la població garantirà, entre altres, l’accés a l’Oficina d’Atenció Ciutadana prioritàriament per aquest canal.
El director d’Informàtica de l’ajuntament de VilaNet ha rebut informació sobre el moviment FON que ha aparegut a l’estat espanyol i està molt il•lusionat en promoure’l a VilaNet amb el vist i plau de l’alcalde.
• Per un altra costat, l’ajuntament de VilaNet està seguint el projecte del DNI electrònic perquè el considera una peça fonamental per a l’èxit de l’AOC com a eina que permeti al ciutadà fer peticions i tràmits mitjançant Internet.

Objectius específics
Aquesta pràctica consisteix en:
• Analitzar el MODEL FON des del punt de vist conceptual i tècnic.
• Analitzar l’estat d’implementació del DNI ELECTRÒNIC i el seu ús.
• Aplicar la INTEL•LIGÈNCIA ARTIFICIAL per a optimitzar els processos de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà descrits a la PAC 1 i/o proveir-los de valor afegit.

Preguntes
a) LOCALITZEU, ANALITZEU I SINTETITZEU informació sobre el moviment FON liderat per l’emprenedor Martín Varsavsky. REDACTEU un informe executiu per a l’alcalde (màxim 1 pàgina) que expliqui en què consisteix aquest moviment, especificant quins actors hi intervenen, i quines tecnologies de la informació i la comunicació requereix.
b) ANALITZEU I ENUMEREU els avantatges i inconvenients que té cada actor del moviment FON.
c) REPRESENTEU GRÀFICAMENT la xarxa FON.
d) IDENTIFIQUEU un punt feble tècnic de la xarxa FON i PROPOSEU com el milloraríeu tècnicament.
e) ENUMEREU 3 processos administratius on podríeu incorporar les funcionalitats del DNI electrònic. DESCRIVIU també quina aplicabilitat concreta li donaríeu; és a dir, per a què el faríeu servir, i què milloraria o quin valor afegit s’aconse¬guiria amb la seva aplicació.
f) DONEU UN EXEMPLE pràctic d’aplicació de la intel•ligència artificial a la gestió de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà tenint present els processos enunciats a la PAC 1 a fi d’aconseguir valors afegits i/o d’optimitzar el procés actual.

Aspectes formals
Per a realitzar la pràctica és important seguir les instruccions següents:
• Contesteu les preguntes en un document nou creat a partir de la PLANTILLA adjunta PAC2_plantilla_respostes_nov05.doc (feu doble clic sobre la plantilla;
no utilitzeu la instrucció «obrir»).
• Conserveu els FORMATS PREESTABLERTS sense modificar-los (lletra Verdana 10, marges, interlineat, zoom 100%…).
• No inclogueu cap portada ni l’enunciat de la pràctica; NOMÉS LES RESPOSTES.
• Responeu les preguntes separadament, respectant l’ordre i la NUMERACIÓ.
• Incloeu un apartat addicional per indicar la BIBLIOGRAFIA i «webliografia» usades. Per a la informació obtinguda a Internet, feu servir la notació següent:
Cognom de l’autor, Nom, «Títol de l’article», Nom del lloc web [en línia], URL [consultat o última revisió: (data)].
• L’EXTENSIÓ MÀXIMA és de 6 pàgines. Sense superar aquest límit, podeu usar l’espai que necessiteu per a cada pregunta. Els gràfics i quadres que inclogueu per a il•lustrar la vostra exposició, poden incrementar una mica l’extensió total.
• Introduïu a l’ENCAPÇALAMENT de la pràctica, el número del vostre grup i el primer cognom d’ambdós integrants.
• Doneu nom a l’arxiu seguint el següent patró: 00_Cognom1_Cognom2_P2.doc
Cal posar el número del vostre grup expressat amb dues xifres; i el primer cognom d’ambdós integrants en ordre alfabètic i sense accent.
(Per ex., l’arxiu per al grup nº 7 format per Jaume Raventós Moret i Lluís Anaya Torres seria: 07_Anaya_Raventos_P1.doc).
• Envieu una única pràctica per grup a la BÚSTIA Lliurament d’activitats.
No n’envieu copia a la bústia personal del consultor.
• La DATA LÍMIT de lliurament és dimarts 15 de novembre.

Criteris de valoració
Per a avaluar l’activitat es té en compte:
• La capacitat de SÍNTESI i concreció. No és acceptable la transcripció directa de la informació tal com apareix a les fonts d’informació originals.
• La CLAREDAT d’exposició i la utilització d’un llenguatge comprensible.
• El grau d’estructuració del contingut.
• La millora de la PRESENTACIÓ mitjançant la inclusió d’esquemes, gràfics, taules…
• L’ADEQUACIÓ dels elements exposats en les respostes d’acord amb les situacions proposades a l’enunciat.
• La VERACITAT de la informació i la QUALITAT de les fonts d’informació utilitzades.
• El compliment dels aspectes FORMALS i del termini de lliurament.
I molt especialment,
• El grau d’originalitat i INNOVACIÓ tecnològica en les respostes que proposin solucions alternatives a les del material didàctic com a fruit d’una recerca.

Sigue a Martin Varsavsky en Twitter: twitter.com/martinvars

Sin Comentarios

isaac b en noviembre 22, 2005  · 

La clave para la administracion, esta claro, que cuanto ellos menos se gasten en infraestructuras mejor que mejor.

Con FON tienen las ciudades wireless, lo servicios online se pueden servir a traves de WIFI. Informacion turistica, informacion de Ocio de los ayuntamientos, informacion POLITICA, pienso que es muy interesante para ellos.

De cara a la imagen que dan como ciudad es ponerse a la cabeza, tecnologicamente hablando.

Pero lo que no se es que es lo que les «dan» ya las operadoras de telefonia movil para que politicamente puedan romper lanzas por FON e impulsarlo desde la administracion, hablo de grandes ayuntamientos no de ciudades pequeñas.

3,0 rating

JJC en noviembre 22, 2005  · 

Valor afegit = Valor añadido

3,0 rating

Wilhelm Lappe en noviembre 22, 2005  · 

Hasta 1000 palabras yo utilizo este traductor:
http://www.comprendium.es/index_demo_text_ca.html
y no va muy mal, bueno como todos los automáticos.

3,0 rating

xavi en noviembre 22, 2005  · 

Existe una pagina, que pertence al instituto cervantes, que dispone de un traductor catalan-castellano bastante correcto.

http://oesi.cervantes.es/traduccionAutomatica.html

3,0 rating

Ignacio Sánchez en noviembre 22, 2005  · 

Un buen diccionario online de catalán para traducir textos es:
http://www.internostrum.com
Copy/paste y punto.

nacho

3,0 rating

ldalmau en noviembre 22, 2005  · 

Esto no és mas que uno de tantos ejercicios que se acostumbran a plantear a los alumnos.

Normalmente se simulan los datos, el nombre de las empresas, … pero en este caso concreto, el consultor de la materia, se ha limitado a no inventar un anunciado, tiro del invento de otro.

Poco trabajo tuvo, estos consultores …

En lugar de plantearse temas de sistemas informáticos, erró y planteó un tema de una materia de markéting 🙁

3,0 rating

Gabriel Jaraba en noviembre 23, 2005  · 

Martin, si necesitas traducir algun texto en catalán te ayudo con todo gusto; dispón libremente.

3,0 rating

Martín Varsavsky en noviembre 23, 2005  · 

# 7

¡¡¡muchas gracias Gabriel!!!

3,0 rating

Monica en noviembre 27, 2005  · 

Hola ! 🙂 Decir que yo he sido unaa estudiante de la UOC de las que he tenido que hacer el trabajo… y me ha resultado muy interesante (además no conocía nada al respecto).

La iniciativa que estáis llevando a cabo con FON! va a ser una revolución!
espero que pegue fuerte. 😉

3,0 rating

Dácil en noviembre 27, 2005  · 

He sido una de las alumnas que he tenido que resolver la prueba de evaluación continua de la UOC (afortunadamente he recibido el enunciado en español). Gracias a ella me he enterado sobre qué es FON, su pontencialidad y de lo interesante que resultaría disponer de una red wifi unificada y qué mejor que los Ayuntamientos para promocionar la idea.

Desde Gran Canaria (mi lugar de origen) mi apoyo a este proyecto.

3,0 rating

Marta en diciembre 16, 2005  · 

Hola!

Yo también soy una alumna que ha tenido que hacer este trabajo. Al igual que mis compañeras virtuales, me pareció una práctica interesante que en la asignatura se propusieran trabajar un tema candente y «vivo». Además me ayudó a entender más sobre la tecnologia wi-fi y sobre el poder de las masas ;-))

Adelante con el proyecto y un saludo!

3,0 rating

Dejar un Comentario